Asia / English
Taiwan / 繁體中文
China /簡體中文
Việt Nam / Tiếng Việt
U.S. / English
Europe / English
微博 天猫 京东 youku
选择语言
Asia / English
 
返回首页
公司简介
产品资讯
知识中心
新闻中心
客服中心
营销网络
联络我们
 
产品资讯
CS1311b

3D闪存颗粒 (3D TLC NAND Flash)

高端性能加速NB/PC工作效率!

随附Acronis Data Backup備份软件

帮您随时完成数据备份

做您安心存储后

 • 产品介绍
 • 产品规格
 • 图库
 • 样册
 • 软件下载
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  • /pic/images/more/small3004.jpg
  • /pic/images/more/small3005.jpg
  • /pic/images/more/small3006.jpg
  • /pic/images/more/small3007.jpg
  • /pic/images/more/small3008.jpg
  • /pic/images/more/small3009.jpg
  • /pic/images/more/small30010.jpg
 • N/A
 
800-830-9243 0755-88299877

Copyright 2016 PNY Technologies. All Rights Reserved. 粤ICP备09015174号